Walaal Shabkadda Dhismo ayaa Ku Socota.
Mar kale Soo Booqo.
Mahadsanid.